patrikhedmalm@gmail.com

Apex Rumble

High altitude arcade action

Dive into the neon-drenched world of Apex Rumble, pushing the boundaries of retro arcade gameplay. Devour, grow and strategize in vibrant voxel worlds filled with danger, challenges, opportunities and loot.

Remotivo

En bättre plattform för hållbart distansarbete

Remotivo är en social plattform för företag som vill skapa ett hållbart distansarbete. Genom regelbundna, korta aktiviteter tillsammans med kollegorna ökar Remotivo motivationen och sammanhållningen. Dessutom främjar den spontana möten och interaktioner  som påminner om hur det var på kontoret. Allt för att bygga en starkare företagskultur även på distans .